MÄLARPANTRARNA                                                                  

Ekonomisk redogörelse för perioden april 2007 – april 2008

 

Ingående balans

 

Tillgångar                                                    Skulder och eget kapital

 

Kassa

14 636,00

 

Eget kapital

31 728,86

Bank

17 092,86

 

 

Summa

31 728,86

Summa

31 728,86

 

Resultaträkning för perioden

 

Inkomster                                                    Utgifter

 

Medl.avg.

7 875,00

 

Banhyra

108 405,00

Spelaravgifter

124 981,00

Priser/Vinster

28 836,50

Lotterier

28 890,00

Omkostnader

12 292,50

Ränta

30,19

 

Reseersättning

1 615,00

Övrigt

175,00

 

Arvoden

1 500,00

 

 

 

Övrigt

175,00

Summa

161 951,19

 

Summa

152 824,00

 

Periodens resultat

 

Överskott = 9 127,19

 

Utgående balans

 

Tillgångar                                                    Skulder och eget kapital

 

Kassa

6 058,00

 

Eget kapital

40 856,05

Bank

34 798,05

 

 

Summa

40 856,05

Summa

40 856,05

 

Stockholm 2008-04-21

 

 

 

 

 

Margareta Huss

Kassör