MÄLARPANTRARNA                                                                  

Ekonomisk redogörelse för räkenskapsåret 2008/2009

 

Ingående balans 08-04-22

 

Tillgångar                                                    Skulder och eget kapital

 

Kassa

6 058,00

 

Eget kapital

40 856,05

Bank

34 798,05

 

 

Summa

40 856,05

Summa

40 856,05

 

Resultaträkning för 2008

 

Inkomster                                                    Utgifter

 

Medlemsavgifter

8 475,00

 

Banhyra

123 085,00

Spelaravgifter

121 541,00

Reseers Falun

4 200,00

Intäkter Lotteri

28 985,00

Reseers Övr

1 400,00

Intäkter Tröjor

5 000,00

 

Vinster Lotter

14 303,00

Intäkter övrigt

620,00

 

Priser

20 715,00

Avg. Strike-10

6 840,00

 

Omkostnader:

 

Avg. Tabellen

3 050,00

 

- Tröjor

13 800,00

Ränta*

31,03

 

- Förplägnad

13 353,00

 

 

 

- Övrigt

4 156,00

 

 

 

Arvoden

1 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskott

21 969,97

 

 

 

 

 

Summa

174 542,03

 

 

174 542,03

 

* = t.o.m.2008-12-31

 

 

Utgående balans 09-03-31

 

Tillgångar                                                    Skulder och eget kapital

 

Kassa

2 857,00

 

Eget kapital

19 386,08

Bank

16 529,08

 

 

Summa

19 386,08

Summa

19 386,08

 

 

 

Stockholm 2009-05-18

 

 

 

Margareta Huss

Kassör