MÄLARPANTRARNA                                                                  

Ekonomisk redogörelse för räkenskapsåret 2009/2010

 

Ingående balans 09-04-01

 

Tillgångar                                                    Skulder och eget kapital

 

Kassa

2 857,00

 

Eget kapital

19 386,08

Bank

16 529,08

 

 

Summa

19 386,08

Summa

19 386,08

 

Resultaträkning för 2009/2010

 

Inkomster                                                       Utgifter

 

Medlemsavgifter

11 200,00

 

Banhyra

139 937,00

Spelaravgifter

150 075,00

Reseers

1 120,00

Intäkter Lotteri

31 189,00

Vinster Lotter

14 791,00

Inbetalning

825,00

 

Priser

17 339,00

Intäkter övrigt

615,00

 

Omkostnader

16 253,50

Avg. Strike-10

6 960,00

 

Utbetalning

825,00

Avg. Tabellen

3 250,00

 

 

 

Ränta*

30,04

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

204 144,04

 

Summa

190 325,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskott

13 818,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* = t.o.m. 2009-12-31

 

 

Utgående balans 10-03-31

 

Tillgångar                                                    Skulder och eget kapital

 

Kassa

4 820,50

 

Eget kapital

33 204,62

Bank

28 384,12

 

 

Summa

33 204,62

Summa

33 204,62

 

 

 

Stockholm 2010-05-18

 

 

 

Margareta Huss

Kassör