2012-04-16

 

Diskussionsunderlag avseende handikapp-regler

 

Flera medlemmar har under säsongen tagit upp frågan om hur vi skall beräkna handikapp. För att få ett diskussionsunderlag har styrelsen tagit fram några alternativa lösningar.

 

Alternativ 1 (oförändrat)

 

 

 

 

Alternativ 2

 

 

 

 

Alternativ 3

 

 

Ovanstående alternativ kan kombineras och nya kan formuleras. Även andra justeringar kan tänkas bli nödvändiga beroende på vilket alternativ som väljes.