MÄLARPANTRARNA                                                                  

Ekonomisk redogörelse för räkenskapsåret 2010/2011

 

Ingående balans 10-04-01

 

Tillgångar                                                    Skulder och eget kapital

 

Kassa

4 820,50

                  

Skulder och Eget kapital

33 204,62

Bank

28 384,12

Summa

33 204,62

Summa

33 204,62

 

Resultaträkning för 2010/2011

 

Inkomster                                                       Utgifter

 

Medlemsavgifter

10 800,00

 

Banhyra

132 927,00

Spelaravgifter

133 984,00

Reseers

1 750,00

Intäkter Lotteri

35 431,00

Vinster Lotter

17 670,00

Intäkter övrigt

818,00

 

Priser

20 775,00

Avg. Strike-10

7 560,00

 

Omkostnader

20 629,50

Avg. Tabellen

3 300,00

 

 

 

Ränta*

28,48

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa

191 921,48

 

Summa

193 751,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Underskott

1 830,02

 

* = t.o.m. 10-12-31

 

 

Utgående balans 11-03-31

 

Tillgångar                                                    Skulder och eget kapital

 

Kassa

4 962,00

 

Skulder(Priser)

6 100,00

Bank

26 412,60

Eget kapital

25 274,60

Summa

31 374, 60

Summa

31 374, 60

 

 

 

Stockholm 2011-05-17

 

 

 

Margareta Huss

Kassör