Mälarpantrarna

Bowlingklubb

 

ÅRSBERÄTTELSE

 

Styrelsen för Mälarpantrarna Bowlingklubb avger härmed följande redogörelse för verksamheten.

aug. 2008 – maj 2009.

 

 

Styrelse.                                           Ordförande:                                    Sten Zälle

                                                          Kassör:                                            Margareta Huss

                                                          Sekreterare:                                    Bengt Wennergren

                                                          Ledamöter:                                     Britt Eliasson

                                                                                                                    Lars Eliasson

                                                                                                                    Gunvor Magnusson

                                                                                                                    Lars-Erik Åberg

 

Tävl.kommité.                               Klubbmästerskap:                         Bernt Magnefelt

                                                          Klubbmatcher:                               Gunvor Magnusson

                                                                                                                    Börje Westin

                                                                                                                    Bengt Johansson

                                                                                                                    Albert Gehlen

                                                         

Interna tävlingar:                          Lars-Erik Åberg

 

Lotterier:                                         Birgitta Magnefelt

                                                          Maj-Britt Lindbäck

 

Revisor:                                           Hans Gustavsson

Assistent:                                         Reidar Almqvist

 

Valberedning:                                 Albert Gehlen

                                                          Bengt Mellbom

 

Möten:

Under perioden har två möten hållits. I övrigt uppkomna frågor har Styrelsen behandlat i samband med tisdagsverksamheten.

 

Medlemmar:

Medlemsförteckningen omfattar 56 medlemmar.

 

Tävlingsverksamhet:

Förutom den interna tävlingsverksamheten på tisdagarna, har tävlingsutbyte skett vid 20 tillfällen med andra likvärdiga bowlingklubbar, från Södertälje till Norrtälje. Uppgifter om tävlingar och resultat finns hos tävlingsansvariga, och kan delges medlem vid förfrågan.

Syftet med tävlingsutbytet är att alla som är intresserade skall få deltaga.

 

Stockholm den 15 maj 2009

 

                                                          Sten Zälle

 

 

 

Lars-Erik Åberg Margareta Huss                                                                                       Bengt Wennergren

 

 

 

 

Britt Eliasson                                  Lars Eliasson                                                               Gunvor Magnusson