Mälarpantrarna

Bowlingklubb

 

ÅRSBERÄTTELSE

 

Styrelsen för Mälarpantrarna Bowlingklubb avger härmed följande redogörelse för verksamheten.

april 2010– mars 2011.

 

Styrelse.              Ordförande:       Sten Zälle

Vice ordf.           Gunvor Magnusson

                                                          Kassör:               Margareta Huss

                                                          Sekreterare:       Bengt Wennergren

                             Ledamöter:        Britt Eliasson

                                                          Lars Eliasson

                                                          Lars-Erik Åberg

 

Tävl.kommité.  Klubbmästerskap:                         Bernt Magnefelt

                             Klubbmatcher:                               Gunvor Magnusson

                                                                                       Bengt Johansson

                                                                                       Albert Gehlen

                                                         

Interna tävlingar:                          Lars-Erik Åberg

 

Lotterier:                                         Birgitta Magnefelt

 

Revisor:                                           Hans Gustavsson

Suppleant:                                      Reidar Almqvist

 

Valberedning:                                 Albert Gehlen

                             Bengt Mellbom

 

Möten:

Under perioden har två möten hållits. I övrigt uppkomna frågor har Styrelsen behandlat i samband med tisdagsverksamheten.

 

Medlemmar:

Medlemsförteckningen omfattar 57 medlemmar.

 

Tävlingsverksamhet:

Förutom den interna tävlingsverksamheten på tisdagarna, har tävlingsutbyte skett vid 18 tillfällen med andra likvärdiga bowlingklubbar, från Södertälje till Norrtälje. Uppgifter om tävlingar och resultat finns hos tävlingsansvariga, och redovisas på hemsidan, www.malarpantrarna.se..

Syftet med tävlingsutbytet är att alla som är intresserade skall få deltaga.

 

Stockholm den 17 maj 2011

 

 

 

                                                          Sten Zälle

 

 

 

Margareta Huss                                                          Bengt Wennergren                                                      Lars-Erik Åberg

 

 

 

Britt Eliasson                                  Lars Eliasson                                                               Gunvor Magnusson